ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В РАДЯНСЬКІЙ ГАЛИЧИНІ

00036775_n1

© Лагодич М. свящ. Відновлення Православної церкви в радянській Галичині // Богословський вісник . – Чернівці, 2008. – №1. – С. 57-91

На початку 90-х років XX століття, коли комуністичний інтернаціоналізм поступово змінювався національним патріотизмом, найбільш патріотичним регіоном УРСР стала Галичина. На цих землях, ще на початку 80-х років новорукоположене уніатське духовенство і те, що повернулось із ув’язнення, розпочало активізувати свою діяльність. Ці заходи «підпільників» галичанами були розцінені як перші прояви національного патріотизму.
У цей період православ’я на Галичині почало ототожнюватись із радянською тоталітарною системою, котра залишила в пам’яті галичан не найкращі спогади. (читати далі…)

Православна Церква Галичини та Її Небесні покровителі.

00027457_n1

© Лагодич М. свящ. Православна Церква Галичини та Її Небесні покровителі // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів, 2006. – №2(11). – С. 56-67

Цьогорічне святкування 60-річчя Львівського Церковного Собору в черговий раз спрямувало погляди української спільноти до Галичини. Сьогодні треба бути гранично чесним самим з собою, бо стараючись виправдати свою конфесію, як правило ми безпідставно очорнюємо іншу. (читати далі…)

Чин благословення подружжя, котре прожило багато років без церковного благословення

index

Тернопіль року Божого 2006
Видавничий відділ Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ КП

ББК 86.372-5
Ч-63
УДК 271.2-53
Ч-63 Чин благословення подружжя, котре прожило багато років без церковного благословення /упорядник свящ. Миколай Лагодич. – Тернопіль: Видавничий відділ Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ КП, 2006.
У скрутне становище потрапляють священики, коли до них звертаються з проханням звершити вінчання осіб, які прожили разом вже багато років без церковного благословення. Деякі з подібних осіб мають не лише дорослих дітей, але навіть й онуків. Природно виникає запитання: яким же чином вінчати їх? Ні чин звичайний, ні чин вінчання другошлюбних не підходить. (читати далі…)

Громадська обрядовість як засіб антирелігійної боротьби у радянській Галичині в середині ХХ ст.

index

© Лагодич М. свящ., Ірина Преловська. Громадська обрядовість як засіб антирелігійної боротьби у радянській Галичині в середині ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006. Книга І. – Львів: „Логос”, 2006. – С. 352-356

В даній статті розглядаються причини та шляхи впровадження громадської обрядовості в Радянській Галичині в середині ХХ ст. Також автором дається критична оцінка першим крокам у апробації цих ідеологічних нововведень в межах всієї УРСР. (читати далі…)

Економічна політика радянського уряду як засіб боротьби з Православною Церквою в СРСР у середині ХХ

© Лагодич М. свящ. Економічна політика радянського уряду як засіб боротьби з Православною Церквою в СРСР у середині ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 291-292. – Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. –– С. 67-70.

Зважаючи на те, що природа Церкви різниться від природи держави для досягнення своїх цілей вони користуються різними засобами. Держава опирається на матеріальну силу, включаючи також і пряме фізичне насилля, а Церква володіє лише релігійно-моральними засобами для духовного керівництва своїми вірними та навернення нових чад. Тому Церква та держава, маючи свої окремі сфери дії, свої особливі засоби в принципі незалежні один від одного. Але ця незалежність не носить абсолютного характеру, оскільки Церква не є “царство не від світу цього”, тому що діє в реальному світі, а її члени повинні одночасно бути громадянами, тобто підкорятись як церковним так і державним законам. (читати далі…)

Антирелігійна боротьба в СРСР у середині ХХ ст.

© Лагодич М. свящ. Антирелігійна боротьба в СРСР у середині ХХ ст. // Материалы международной научной конференции „Взаимоотношения между политикой и христианством”, Донецк, 24-25 февраля, 2006/ Донецкий христианский университет. – Ровно: ПП ДМ, 2006. – С.39-43.

У радянській антирелігійній політиці простежуються декілька фаз, котрі змінювались, чи взаємно переплітались відносно до державної політики щодо Церкви. У даній статті ми звернемо увагу на антирелігійні заходи радянського уряду котрі впроваджувались в середині ХХ ст. (читати далі…)

Чесна перед Господом смерть преподобних його…

Гавриил_Костельник

© Лагодич М. Чесна перед Господом смерть преподобних його… // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії та семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів, 2004. – №4. – С. 66-76.

При першій згадці імені львівського протопресвітера Гаврила Котельника у свідомості більшості пересічних українців асоціюється виключно з подіями Львівського Церковного Собору 1946 р. Ми не ставимо за мету дати історично-канонічну оцінку Соборам 1596 та 1946 років, а розглянемо основні біографічні відомості голови Ініціативної групи по возз’єднаню УГКЦ із РПЦ – о. Гавриїла Костельника. (читати далі…)

Небесні покровителі Жовкви – молитовні заступники всієї Західної України

00027326_n3

Небесні покровителі Жовкви –
молитовні заступники всієї Західної України

Дана історична розвідка присвячена висвітленню життєвого шляху, сповідництва та мучеництва святих, котрі освятили Галичину після своєї блаженної кончини – Іоанну Новому та Парфенію. Водночас в статті розглядається історія перенесення мощей до Жовкви й сучасне шанування цих святих в Україні. (читати далі…)

Чому у в сучасному житті мають місце сімейні зради?

– Чому у в сучасному житті мають місце сімейні зради?

Варто пригадати чудовий вислів: „Шлюби звершуються на небесах”. Річ у тому, що шлюб, Богом встановлений та Таїнством освячений, є джерелом моральності, порядку, здоров’я і розповсюдження слави Божої. (читати далі…)

Звіт про науково-методичну роботу прот. Миколая Лагодича, доцента Богословського відділення ЧНУ

Звіт прот. Миколая Лагодича

про науково-методичну роботу

1999

  • Лагодич М. Сповідницький шлях і науково-богословський спадок архієпископа Луки /Войно-Ясенецького/ // Православний вісник. – К.: УПЦ КП, 1999. – 1999. – № 11-12. – С. 74-84. (читати далі…)